İNEGÖL MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ODASI LOGO TASARIM YARIŞMASI
İNEGÖL MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR ODASI LOGO TASARIM YARIŞMASI YARIŞMANIN AMACI: İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının 50. Yılı etkinlikleri kapsamında Mevcut Logonun güncellenmesi. Yeni oluşturulacak logonun İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının bundan sonraki matbu evrak,yazışmalarda ve tanıtımlarda kullanılması. Yerel’de ve Ulusal’da İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının tanırlılığının artırılması. YARIŞMANIN KONUSU: Günlük yaşamda kullandığımız birçok ürün,birçok marka ve birçok kurum logoları ile tanınır olduğundan dolayıdır’ki İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının tanırlılığının artırılması amacı ile görsel çalışmaların Oda ilkeleri doğrultusunda logo’ya yansıtılması amacı ile yeni bir logo yarışması düzenlenilmektedir. YARIŞMA KATEGORİSİ: İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Logosu.
Tarih: 27.4.2015 16:40:45/ 1389okunma / 0yorum

İNEGÖL

MARANGOZLAR VE MOBİLYACILAR

 ODASI LOGO TASARIM YARIŞMASI

 

YARIŞMANIN AMACI:                                                                                                                                                     

 

 1. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının 50. Yılı etkinlikleri kapsamında  Mevcut Logonun güncellenmesi.
 2. Yeni oluşturulacak logonun İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının bundan sonraki matbu evrak,yazışmalarda ve tanıtımlarda kullanılması.
 3. Yerel’de ve Ulusal’da İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının tanırlılığının artırılması.

 

YARIŞMANIN KONUSU:

 

Günlük yaşamda kullandığımız birçok ürün,birçok marka ve birçok kurum logoları ile  tanınır olduğundan dolayıdır’ki İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasının tanırlılığının artırılması amacı ile görsel çalışmaların Oda ilkeleri doğrultusunda logo’ya yansıtılması amacı ile yeni bir logo yarışması düzenlenilmektedir.

 

YARIŞMA KATEGORİSİ:

 1. İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Logosu.

 

ADAYLIK KOŞULLARI:

 

 1. Yarışmaya,tüm Devlet,Özel ve Vakıf Üniversiteleri,Tasarım Ofisleri,Tasarımcılar,İşletmelerin Tasarım ve AR-GE Birimlerinde çalışanlar ile yarışmaya katılmak isteyen tüm çizerlere açık bir yarışmadır.
 2. Yarışmaya bireysel veya grup olarak katılabilinir.
 3.  Proje grup çalışması sonucu oluşturulmuşsa, her yarışmacı için ayrı bir başvuru formu doldurulacak ve birlikte teslim edilecektir.
 4. Projelerin özgün olması şart olup tamamı ya da bir kısmı daha önce herhangi bir yerde önerilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış, hiçbir yerde kullanılmamış ya da uygulanmamış olmalıdır.
 5. Ulusal ya da uluslararası yarışmalara daha önce katılmış olan projeler, ödül almış olsun ya da olmasın bu yarışmaya katılamazlar.
 6. Üniversitelerde sunulmuş olan projeler yarışmaya katılabilir.
 7. Yarışmaya katılan projenin telif hakları bir başkasına ait ise U.Ü.İ.M.Y.O ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile birlikte hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 8. Yarışmacılar ödül alan projelerinin tüm haklarını, U.Ü.İ.M.Y.O ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasına devretmiş sayılırlar.
 9. Kazanamayan projeler müellifine aittir.
 10. Yarışmaya katılan paftalar iade edilmeyecek, bunlar U.Ü.İ.M.Y.O ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası tarafından çeşitli etkinliklerde sergilenecektir.
 11. Yarışmaya, U.Ü.İ.M.Y.O ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Logosu  çalışanları ve yarışma şartnamesine uymayanlar katılamazlar.
 12. Başvuru formları Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksekokulu ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası internet sayfasından indirilerek temin edilebilir.

 

GENEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:

 

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Logo Tasarım Yarışmasın’da akılda kalıcılık,görsellik ve kolay anımsanabilirlik,Oda ilkeleri doğrultusunda genel değerlendirme kriterleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.                                                  

 1. Endüstriyel,günümüzün Teknolojik gelişmelerine parelel, modern ve yaratıcılılığı ortaya çıkarmak
 2. Hertürlü matbu evrak,rozet,plaket,hediye,kupa ve bunlara benzer ürünler üzerine yazılabilir,basılabilirveya çıkartma olarak yapıştırbilinir olması.

 

TEKNİK ŞARTNAME:

 1. Tasarımlar A2 (42x59,4cm) boyutunda paftalara hazırlanacaktır. Bunların dışındaki ölçülerdeki paftalar kabul edilmeyecektir.
 2. Pafta kalınlığı 3mm `yi geçmemelidir.
 3. ­Yarışmacılar tasarladıkları her proje için ayrı bir rumuz kullanacaklardır. Rumuz, altı (6) karakterden oluşmalı ve paftanın sağ üst köşesine sağdan ve yukarıdan 2 cm boşluk kalacak şekilde yazılmalı ve karakterlerin yüksekliği 1 cm olmalıdır. Rumuzu yazılı olmayan veya rumuzdan başka katılımcının kimliğini belirtici yazıları olan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Paftalarda ürünün adı, tasarımın kavramsal açıklaması, malzeme listesi, öngörülen üretim tekniği ile ilgili açıklamalar yapılmalıdır.
 5. Teslim edilecek projelerde ürünün ölçekli teknik çizimlerinin yanı sıra, renkli ve üç boyutlu en az iki çiziminin de yer alması gerekmektedir.
 6. Katılımcılar dosya içine kapalı kimlik zarfı koyacaklar, kimlik zarfının içersine katılımcının açık kimliklerini belirtir, şartname ekinde sunulan katılım formu eksiksiz olarak doldurulacak ve zarfın üzerine paftalarda kullanılan rumuz yazılacaktır.
 7. Sunum tekniği serbesttir.
 8. Teslim edilen pafta, kâğıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaretin bulunması, projenin yarışmadan elenmesine neden olacaktır.
 9. Şartnamelere uymayan projeler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. Eserler, teslim tarihinin sona ermesinden sonra yarışma jüri üyeleri ile kapalı oturumla eğerlendirilecektir.
 11. Yarışmacılar başvuru formunu doldurduktan sonra üzerinde sadece rumuzları yazılı olan  zarfa koyup kapalı olarak projeleri ile birlikte İnegöl Mobilyacılar Odası Evrak kayıda teslim edeceklerdir.

Teknik Şartname  sorularınız için Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlsi sayın Mustafa KASTAN’a danışabilirsiniz. TEL : 0532.574.49.86 email.mkastan@uludag.edu.tr

 

TASARIM HAKLARI:

 

 554 sayılı  "Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"ye göre, yarışmaya katılan bütün yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları "yeni ve ayırt edici niteliğe sahip" tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü`ne başvurma ve tasarımlarına "Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi" almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurabilir.

 

 

 

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ:

 

 1. Tasarım yarışması  28 NİSAN 2015 tarihinde başlayacak, 01 Haziran 2015 tarihinde sona erecektir.

 

 1. Yarışmaya katılan eserler 05 Haziran 2015 saat 14:00 de değerlendirmeye alınacak ve aynı gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 1. Başvuru dosyaları en geç 01 Haziran 2015  günü saat 17.00’ye kadar İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası  Evrak Kayıt birimine elden, ya da iadeli taahhütlü posta ile ulaştırılacaktır. Bu tarihten sonra teslim edilecek projeler kabul edilmeyecektir.
 2. Postadan dolayı gecikmeler, kaybolma veya zarar gören dosyalardan  İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası sorumlu  değildir.
 3. Yarışma sonucu ve ödül töreni ile ilğili detaylı bilği  U.Ü.İ.M.Y. O. web sayfası ile  İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası web sayfasında yayınlanacaktır.

 

 YARIŞMA KOORDİNATÖRLERİ:

 

Öğr. Gör.Mustafa KASTAN                                                              İ.M.Y.O. Mobilya ve Dekorasyon Program Başkanı,

Özcan AYHAN                                                                     İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı.

 

YARIŞMA JÜRİ ÜYELERİ:

 

ÖZCAN AYHAN                                   MOBİLYACILAR ODASI BAŞKANI

ÜMÜT AYBİL                                       MOBİLYACILAR ODASI BAŞKAN VEKİLİ

ÖĞR. GÖR. MUSTAFA KASTAN       U.Ü. İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU / MOBİLYA VE DEKORASYON

CEMİL YAVUZ                                     MİMAR ENDÜSTRİYEL ÜRÜN TASARIM         

GÜRHAN İLHAN                                  MARKA PATENT SORUMLUSU ( DESTEK PATENT )

BURHAN ALICI                                   İŞ ADAMI / TASARIMCI

NEDİM BAYRAM                                İŞ ADAMI

HAMDİ İDİL                                      İŞ ADAMI

ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU                    TASARIMCI

OSMAN SEYMEN                               TASARIMCI

ŞEYMA TOPALAK                               İŞLETMECİ

RAPORTÖRLER:

 

Aynur ÇİGDEM KÖSE         İ.M.Y.O
N.Kamuran BALKAN            Oda Genel Sekreteri

Sülbiye AKMAN                   Oda Sekreteri

 

YARIŞMADA DERECE ALAN ESERE VERİLECEK ÖDÜL:

 

Birinci                     : 2.000,00 TL.                                                                                                                   

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU FORMU:

Teslim Edilen;

Prototip                                                                                                                :

Açıklama Sayfası                                                                                                :

İmzalı Başvuru Formu ve Eklerin Bulunduğu Katılım Zarfı:

Tarih                                                                                                                    :

Adı Soyadı:                                                                                                         İmza:

Rumuz:________________________________________ (Ekip Üyeleri Ekibi temsil eden ortak Rumuzu kullanır.)

 

Ekip katılımı halinde ekip üyelerin Adı ve Soyadları:

 

 

Öğrenci ise;

Öğrenim gördüğü okul ve sınıfı:

Mezun olduğu okul:

Mezun olduğu bölüm:

Mezun olduğu yıl:

 

Halen çalışmakta ise;

Çalışmakta olduğu kurum veya işletme:

Çalışmakta olduğu bölüm veya kısım:

Yaptığı iş:

 

Adres:   

 

Telefon:                                                      

E-Posta: 

 Faks:

 

Bu form bilgisayar veya elle doldurulabilir.

İmzasız başvuru teslim edenler değerlendirmeye alınmaz.

Bu formu gerekli ekleri ile birlikte ağzı kapalı ve üzerine rumuzu yazılmış zarfa koyarak aşağıda belirtilen adrese teslim ediniz.

 

 

 

 

İNEGÖL MOBİLYACILAR ODASI

EVRAK KAYIT BÜROSU

N.Kamuran BALKAN – Sülbiye AKMAN

Tel.0224-711.55.41
Kaynak:

Okuyucu Yorumları (0 yorum)
Adınız Soyadınız *
E-Posta *
 
Telefon
Güvenlik *
Yenile
 
Yorumunuz *
DOLAR
4.7077
EURO
5.4848
Bursa Hava Durumu
Bugün
Sağanak
26°
17°
Pazartesi
Bulutlu
25°
16°
Salı
Gök gürültülü sağanak yağış
26°
16°
Çarşamba
Fırtına
27°
16°
Bursa için namaz vakitleri
İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsi
06:27 08:12 13:10 15:32 17:51 19:23
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ